Bild på gallerdurksklammer från Bromma Stål, måsvinge